Logo & Profil

Den visuelle profilen er bedriftens og merkevarens ansikt utad. En tydelig visuell profil bygger kjennskap, gir personlighet og særpreg til å stå ut i mengden. Videre danner den fundamentet for det videre arbeidet med å utvikle og ivareta den visuelle kommunikasjonen for bedriften, uavhengig av kanal eller plattform. Det gjelder så vel eksternt ut mot kunder og leverandører, som internt i bedriften.

En tydelig logo/symbol vil være det bærende elementet i en visuell profil. Den vil dog ikke kunne vise personlighet og særpreg alene, men trenger støtte av andre grafiske elementer som illustrasjoner, fonter, skrifttyper, farger, bildemanèr, språktone m.m. Sammen utfyller alle elementene hverandre, og sørger for at bedriften og merkevaren fremstår tydelig og konsistent i all form for kommunikasjon.

Vi i HIRVI designer, utvikler og binder sammen alle elementer i et dokument (profilhåndbok), slik at det ikke hersker tvil om skikk og bruk både eksternt og internt.