Tindlund Park

Vår utfordring

Hirvi fikk i oppdrag å utforme en helhetlig visuell profil som skulle synliggjøre identiteten, lokasjonen og kvaliteten til boligprosjektet Tindlund Park. Prosjektet skulle igangsettes i området som tidligere har vært både steinbrudd og badeplass (Høla). Profilen skulle gjennomsyre alt av kommunikasjonsmateriell på såvel trykte som digitale flater.

Vår tilnærming

Prosjektet har mange gode kvaliteter i materialvalg, beliggenhet utforming osv. I utviklingen av logo og profil tok vi tak i området og særegenhetene. Utvinningen av granitt/granittblokker og den blågrå overflaten som den har, var inspirasjon og "mal" for logosymbol og primærfarger for prosjektet. De spennende formene og antall sideflater skaper en form som gir særegenhet og som reflekterer både materialvalg og bygningskroppene til prosjektet Tindlund Park. I tillegg til at de blågrå fargene reflekterer granittens overflate, speiler den også fargen på kildevannet som tidligere har vært en badeplass i området, og hvor det nye prosjektet tar med seg dette vannspeilet inn i utbyggingen av nye Tindlund Park.