fbpx

Tindlund Park

Film, Foto, Logo og profil, Markedsmateriell, Rådgivning og prosjektledelse

Fra industrihistorie og steinhoggervirksomhet til boliger i "Høla"!

Hirvi fikk i oppdrag å utforme en helhetlig visuell profil som skulle synliggjøre identiteten, lokasjonen og kvaliteten til boligprosjektet Tindlund Park. Prosjektet skulle igangsettes i området som tidligere har vært både steinbrudd og badeplass (Høla). Profilen skulle gjennomsyre alt av kommunikasjonsmateriell på såvel trykte som digitale flater.