Visuell profil

Tindlund Park

Tindlund Park

Visuell profil

Tindlund Park

Hirvi fikk i oppdrag å utforme en helhetlig visuell profil som skulle synliggjøre identiteten, lokasjonen og kvaliteten til boligprosjektet Tindlund Park. Prosjektet skulle igangsettes i området som tidligere har vært både steinbrudd og badeplass (Høla). Profilen skulle gjennomsyre alt av kommunikasjonsmateriell på såvel trykte som digitale flater.

Tjenester

  • Logo
  • Profil
  • Prosjektledelse
Hirvi_Tindlund Park

HIRVI AS

St. Croix Gate 10A

1604 Fredrikstad