HIRVI er en klimanøytral bedrift

Hanne Werner

Hanne Werner

·~1 min lesing
HIRVI er en klimanøytral bedrift

HIRVI AS bidrar til et bedre miljø gjennom å redusere våre avtrykk og klimakompensere resterende utslipp gjennom Trefadder.

Norge er i starten på det grønne skiftet, og som de fleste seriøse bedrifter setter også vi oss mål om å bli klimanøytrale. Vi ønsker å redusere utslippet vårt og velge mer miljøvennlig. I tillegg ønsker vi å bidra med klimakompenserende tiltak ved skogplanting gjennom Trefadder. Vårt bidrag gjør at vår virksomhet blir klimanøytral! Vi ser på trefadderskap som et langsiktig samarbeid som er forpliktende med tanke på en tryggere fremtid for vårt klima i Norge og hele verden. Som stolt Trefadder bidrar vi til en bedre fremdrift for fremtidige generasjoner.

https://trefadder.no/hirvi/

trefadder-cert@2x

HIRVI AS

St. Croix Gate 10A

1604 Fredrikstad